Blowerdoortest

Een blowerdoortest wordt gebruikt om te controleren of een woning of gebouw voldoet aan de bouwnormen op het gebied van luchtdichtheid. Bouwnormen op het gebied van luchtdichtheid zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Deze normen stellen eisen aan de hoeveelheid lucht die door het gebouw mag stromen bij een bepaalde druk. Door middel van een blowerdoortest kan worden bepaald of het gebouw aan deze eisen voldoet. We meten de Qv10 waarde. Qv10 is een term die wordt gebruikt om de luchtdoorlatendheid van een gebouw te meten. Het is de hoeveelheid lucht die door een gebouw stroomt bij een drukverschil van 10 pascal (Pa). Qv10 wordt uitgedrukt in L/s/m2 (liters lucht per seconde per m2 woonoppervlak) lucht die de woning verlaat bij 10 Pascal druk.

De Qv10-waarde wordt dus gebruikt om de luchtdichtheid van een gebouw te beoordelen. Een gebouw met een lage Qv10-waarde is luchtdichter dan een gebouw met een hoge Qv10-waarde.

  Diensten

  Blowerdoortest

  Kieren zoektocht

  Energiedadvies

  Ventilatieoplossingen

  Uitvoering

  Aan de slag?

  We helpen je graag verder!